ფოთის სახანძრო საზოგადოება
                                რეკლამა

ხანძრის თავიდან აცილება უფრო ადვილია ვიდრე მისი ჩაქრობა.               გახსოვდეთ - ცეცხლი ვერაგია              მოქალაქენო! იყავით ფრთხილად ცეცხლთან

ფოთის სახანძრო დაცვა
ფოთის სახანძრო დაცვა
ფოთის სახანძრო დაცვა
ფოთის სახანძრო დაცვა
ფოთის სახანძრო დაცვა