ევაკუაციის გეგმა » ფოთის სახანძრო საზოგადოება
                                რეკლამა

ხანძრის თავიდან აცილება უფრო ადვილია ვიდრე მისი ჩაქრობა.               გახსოვდეთ - ცეცხლი ვერაგია              მოქალაქენო! იყავით ფრთხილად ცეცხლთან

ევაკუაციის გეგმა

ხანძრის დროს ევაკუაციის გეგმის შემუშავება და მომზადება

ჩვენთან თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ხალხის და მატერიალური ფასეულობების ევაკუაციის გეგმები ხანძრის დროს. სხვადასხვა მატერიალებზე და სხვადასხვა შესრულებით. სრული შესაბამისობა კანონმდებლობის მოთხოვნებისადმი სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში. მაღალი ხარისხი. მისაღები ფასები.

ევაკუაციის გეგმა– ეს ძირითადი დოკუმენტია, სადაც მითითებულია საევაკუაციო გზები და გასასვლელები. დადგენილია ადამიანთა მოქცევის წესები, აგრეთვე ობიექტზე მოსამსახურე პერსონალის მოქმედებათა წესი.

იმ შემთხვევაში თუ შენობაში ერთ სართულზე ერთდროუალდ 10 ადამიანზე მეტია მოთავსებული, ევაკუაციის გეგმის შემუშავება - ეს ძირითადი მოთხოვნაა ბინათმეწარმეობის ყველა სუბიექტისათვის. ევაკუაციის გეგმა მტკიცდება ხელმძღავნელის მიერ და მოიცავს გრაფიკულ და ტექსტურ ნაწილებს.

ევაკუაციის გეგმები განთავსებული უნდა იყოს თვალსაჩინო ადგილებში:

- შენობებში, სადაც განთავსებულია მორიგე პერსონალი;
- შენობის თითოეულ სართულზე, კიბის უჯრედების ან შენობიდან საევაკუაციო გამოსასვლელების გვერდით.
- იმისთვის, რომ მოვამზადოთ შენობიდან ევაკუაციის გეგმა, ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ მისი ყველა სათავსოს ტექნიკური გეგმა.

მუშაობის განრიგი

1.გასვლა დამკვეთთან;
2.აუცილებელი მონაცემების შეგროვება (სათავსოების გეგმები, საშტატო განაწესი და ა. შ. )
3.ევაკუაციის გეგმის წინასწარი მაკეტის შექმნა;
4.ევაკუაციისთვის აუცილებელი გზების განსაზღვრა;
5.გეგმის გრაფიკული ელემენტების გამართვა;
6.გრაფიკულის ასახვა სპეციალიზირებულ პროგრამულ უზრუნველყოფაში
7.ევაკუაციისთვის აუცილებელი გზების განსაზღვრა
8.ევაკუაციის გეგმის ტექსტური ნაწილის შედგენა;
9.დამზადებული საევაკუაციო გეგმების დაკვეთისთვის წარდგენა

ევაკუაციის გეგმის დამზადებისთვის საჭირო მასალები:

კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად, ევაკუაციის გეგმები უნდა განთავსდეს შუშის (ან საფარის ) ქვეშ.
ჩვენი ევაკუაციის გეგმები საკმაო შესაბამისობაშია მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებთა და აქვთ გაფორმების რამდენიმე ვარიანტი:
•ხის ჩარჩოში შუშის ქვეშ;
•ალუმინის ჩარჩოში შუშის ქვეშ
•пвх -ზე გამჭირვალე ჯიბეებით.

ევაკუაციის გეგმის დამზადების ღირებულება

ევაკუაციის გეგმის მომზადების ფასი დამოკიდებულია მისი გაფორმების ვარიანტზე და მასალაზე, რომლისგანაც ის დამზადებულია.
აირჩიეთ ვარიანტი ზემოთ მოცემულიდან და მენეჯერთან დააზუსტეთ თქვენი შეკვეთის სრული ღირებულება. dle
7151
    

ჩვენ ასევე გირჩევთ

კომენტარები -
0