. » ფოთის სახანძრო საზოგადოება
                                რეკლამა

ხანძრის თავიდან აცილება უფრო ადვილია ვიდრე მისი ჩაქრობა.               გახსოვდეთ - ცეცხლი ვერაგია              მოქალაქენო! იყავით ფრთხილად ცეცხლთან

.

შპს „ფოთ?ს სახანძრო საზოგადოება“ 15 წელზე მეტ?ა უზრუნველყოფს სახანძრო უსაფრთოხებას ფოთსა და მ?ს? მ?მდებარე ტერ?ტორ?ებზე. ამჟამად ჩვენ ვახორც?ელებთ ყველა სახ?ს ხანძარსაწ?ნააღმდეგო სამუშაოებს. გარანტ?რებულ? ხარ?სხ? და მ?საღებ? ფასებ? - ეს არ?ს მრავალწლ?ან? თანამშრომლობ?ს წ?ნაპ?რობა.
თქვენ შეგ?ძლ?ათ ჩვენთან შე?ძ?ნოთ ყველა სახ?ს ცეცხლსაქრობებ? (ნახშ?რორჟანგოვან?, ფხვნ?ლოვან? და ჰაერ-ქაფოვან? ცეცხლსაქრობებ?) სახანძრო სახელოებ?, სახანძრო ონკან? და სხვა სახანძრო აღჭურვ?ლობა მ?საღებ ფასად.
ვახორც?ელებთ ცეცხლსაქრობებ?ს მაღალხარ?სხ?ან კვლავ დატენვას, გამართვას და რემონტს, ხ?ს კონსტრუქც?ებ?ს ცეცხლდამცავ ხსნარ?თ დამუშავებას, ხანძრ?ს დროს ევაკუაც??ს გეგმ?ს მომზადებას. ჩვენ? სპეც?ალ?სტებ? ჩაატარებენ თქვენ? ცეცხლსაქრობებ?ს დატენვას და ტექნ?კურ მომსახურებას. დაგროვ?ლ? დ?დ? გამოცდ?ლება საშუალებას გვაძლევს ვაკონტროლოთ სამუშაოს მაღალ? ხარ?სხ?, და არ გადავაჭარბოთ ყველაზე მ?საღებ ფასებს ცეცხლსაქრობებ?სათვ?ს კვლავდატენვ?სთვ?ს.
უკვე თქვენს ხელთ არსებულ? ცეცხლსაქრობებ? ექვემდებარება რეგულარულ კვლავდატენვას და ყოველწლ?ურ დამოწმებას. ჩვენ გადავჭრ?თ თქვენს პრობლემებს: მოკლე ვადაშ? და ?აფად გადავტენ?თ და გავარემონტებთ თქვენს ცეცხლსაქრობებს და საკუთარ? ტრანსპორტ?თ მოგ?ტანთ უკან ადგ?ლზე.
ჩვენ? სპეც?ალ?სტებ? უფასოდ მოგაწვდ?ან უფრო დეტალურ კონსულტაც?ას ?მ?ს შესახებ, როგორ მო?პოვოთ ცეცხლსაქრობ?ს უფრო ეფექტურ? საშუალებებ? და რა რაოდენობ?თაა ?ს?ნ? საჭ?რო თქვენ? ოფ?ს?სთვ?ს თუ სახლ?სთვ?ს. dle
560
    

ჩვენ ასევე გირჩევთ

კომენტარები -
0