ცეცხლსაქრობების კვლავდატენვა » ფოთის სახანძრო საზოგადოება
                                რეკლამა

ხანძრის თავიდან აცილება უფრო ადვილია ვიდრე მისი ჩაქრობა.               გახსოვდეთ - ცეცხლი ვერაგია              მოქალაქენო! იყავით ფრთხილად ცეცხლთან

» » ცეცხლსაქრობების კვლავდატენვა

ცეცხლსაქრობების კვლავდატენვა

ჩვენი კომპანია სწევს დატენვის, რემონტის და ცეცხლსაქრობების მომსახურების სერვისს ფოთში, უნაღდო ანგარიშსწორებით. ჩვენს სამომსახურეო სადგურებზე მხოლოდ მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები მუშაობენ.

შესრულებადი სამუშაოების ჩამონათვალი:

> დათვალიერება და შემოწმება მუშაობის უნარიანობის და დამცავი მოწყობილობების;
> გადარჩევა, ბალონების ტექნიკური დამოწმება (თუ აუცილებელია) ;
> ცეცხლმქრობი შემადგენლობის შეცვლა, დამცავი მოწყობილობების შეცვლა (თუ აცუილებელია);
> ჩამკეტ - გამშვებ მოწყობილობების დეტალების გარჩევა, გაწმენდა, შეზეთვა; შეკრება, შემოწმება - ჰერმეტულობაზე;
> ცეცხლსაქრობის დაკომპლექტება (აუცილებლობის შემთხვევაში);

ცეცხლსაქრობებისათვის ნორმატიული მოთხოვნების საფუძველზე, რომლებიც გამართულია ფხვნილით ან ნახშირორჟანგით, აუცილებლად ტარდება ტექნიკური მომსახურება. იმისთვის რომ ისინი იყნენ მუშაობის უანრიანები, აუცილებელია დროული კონტროლი, რომელიც უზრუნველყოფს სრულ სახანძრო უსაფრთხოებას.

ნივთიერების ტიპი, რომელიც გამოიყენება მოწყობილობაში, გავლენას ახდენს მისი კვლავდატენვის ვადებზე. თუ დრო ამოიწურა, ნორმატიული მოთხოვნების საფუძველზე ყველა ექსპლუატირებული მოწყობილობისათვის აუცილებელია კვლავდატენვა, შემოწმება. თუ აუცილებელია, ხორციელდება რემონტი, ტარდება გამოცდა, ხოლო შემდეგ კვლავდამოწმება.

რა ვადის შემდეგ უნდა ჩატარდეს ცეცხლსაქრობის კვლავდატენვა

ბალონების ტექნიკური დამოწმების ვადა, დრო, როდესაც მათი კვლავდატენვა აუცილებელია, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა პირობებში ხდება მათი ექსპლუატაცია. ყოველწლიური შემოწმების შემდეგ ბარათში აუცილებლად იწერება მონაცემები. ყოველ 5 წელიწადში აუცილებელია ბალონების ახლიდან შევსება.

ნახშირორჟანგოვანი ცეცხლსაქრობის კვლავდატენვა

კვლავდატენვისას ყოველწლიურად ხორციელდება ტექნიკური დათვალიერება, ხდება შემოწმება, ნახშირორჟანგის ბალონების აწონვა. თუ ნახშირორჟანგის მასამ იკლო, აუცილებელია მოწყობილობის გადატენვა. ამ ტიპის ყველა ბალონი ყოველ 5 წელიწადში გადის ტექნიკურ დამოწმებას. ისეთ მომსახურებას, როგორიც კვლავდატენვაა სწევენ სპეციალურ აღჭურვილ სადგურებზე.

ფხვნილოვანი ცეცხლსაქრობის კვლავდატენვა

ფხვნილოვანი ცეცხლსაქრობის მოწყობილობის ყველა ტიპი გადის წნევის შემოწმებას, რომელსაც აჩვენებს მანომეტრი.
თუ არსებობს შეუსაბამობა ნორმებთან და დოკუმენტებში მითითებულ ტექნიკურ მონაცემებთან თუნდაც ერთი პარამეტრის, ყველა ფხვნილის სახის ცეცხლსაქრობი ამ მარკირებით აუცილებელია კვლავ გადაიტენოს.

ნახშირორჟანგოვანი და ფხვნილოვანი ცეცხლსაქრობების მომსახურება

ჩვენს დატენვის პუნქტში შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ტექნიკური მომსახურების სრული კომლექტი.

ჩვენი ფასები ცეცხლსაქრობების კვლავდატენვისთვის

რათა გაიგოთ სამუშაოს ღირებულება აუცილებელია მიმართოთ ჩვენს მენეჯერს. სხვადასხვა სახის ცეცხლსაქრობების, ფასი შესაბამისად, სხვადასხვა იქნება. ჩვენი ვადები სასიამოვნოდ გაგაოცებთ - 1-დან 7 სამუშაო დღემდე.

ყველა საკითხზე აუცილებელია მიმართოთ მხოლოდ სპეციალისტებს. dle
2297
    

კომენტარები -
0