სახანძრო დაცვითი სიგნალიზაცია » ფოთის სახანძრო საზოგადოება
                                რეკლამა

ხანძრის თავიდან აცილება უფრო ადვილია ვიდრე მისი ჩაქრობა.               გახსოვდეთ - ცეცხლი ვერაგია              მოქალაქენო! იყავით ფრთხილად ცეცხლთან

» » სახანძრო დაცვითი სიგნალიზაცია

სახანძრო დაცვითი სიგნალიზაცია

სახანძრო დაცვითი სიგნალიზაცია

უფრო მეტად მოქმედ და საიმედო საშუალებას გაფრთხილების და ხანძრის ლოკალიზაციის წარმოადგენს სიგნალიზაციის დაყენება. ასეთი სისტემა შეიძლება დაყენდეს საწარმოო და საცხოვრებელ შენობებში. დაცვითი-სახანძრო სიგნალიზაციები საშუალებას იძლევა დროულად მოხდეს გაფრთხილება ხანძრის შესახებ და სწრაფად ჩაიხშოს ის.

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები საშუალებას გვაძლევს გადავწყვიტოთ ამოცანების მთელი კომპლექსი:
- ობიექტის დაცვა აფეთქებისგან. ხორციელდება გადამცემების დაყენებით კარებებე და ფანჯრებზე.
- კვამლიანობის და აალების ფაქტს დაფიქსირება.
- შეტყობინება უფლებამოსილი სამსახურების ხანძრის ლიკვიდაციისა.

აფეთქებისგან დასაცავად გამოიყენება მაგნიტურკონტაქტური გადამცემები. როცა გადამცემებს შორის კონტაქტი წყდება, დაცვის პულტზე შემოდის განგაშის სიგნალი, შეღწევის სავარაუდო ზონის მითითებით.

ხანძრის შესახებ შეტყობინების სისტემების უმრავლესობა შემდეგი ელემენტებისგან შედგებიან:
- კომპიუტერული კომპლექსი. აწარმოებს მუდმივ მონიტორინგს შენობის შიგნთ.
- გადამცემების ნაკრები, განლაგებული შენობის მთელ პერიმეტრზე.
- ბგერითი ხანძრის შემატყობინებლები.
აალების გაჩენის შემთხვევაში გადამცემები არეგისტრირებ დაკვამლიანების ფაქტს და აგზავნიან სიგნალს მონაცემების დამუშავების პუნქტში. ამასთან ერთად შემოდის სიგნალი ბგერით სახანძრო შემატყობინებლებზე. ასევე გადაეცემა სიგნალი სახანძრო დაცვის პუნქტს.

მსგავსი სისტემები პროექტირდება თითოეული კონკრეტული შენობისთვის ინდივიდუალურად. ცალკე აღებული შენობის პერიმეტრი ან მთელი შენობის პერიმეტრი მაქსიმალურად სრულად აღიჭურვებ დაკვამლიანების გადამცემებით. ასეთი გადაყევეტა საშუალებას იძლევა სწრაფად შეინიშნოს ხანძრის კერა. სახანძრო სიგნალიზაციის დაყენების თითოეული პროექტი გადის მკაცრ კონტროლს უფლებამოსილი ორგანოებიდადნ , როგორც პროექტირების ეტაპზე, ასევე მონტაჟის შემდეგ. სახანძრო დაცვითი სიგნალიზაცია - ეს მოქმედი და საიმედო საშუალებაა მოხდეს გაფრთხილება ხანძრის შესახებ და მაქსიმალურად შემცირედეს ხანძრისგან მოყენებული პოტენციური ზარალი.
dle
1253
    

კომენტარები -
0