ვინ უნდა გაიაროს სახანძრო უსაფრთხოების სწავლება? » ფოთის სახანძრო საზოგადოება
                                რეკლამა

ხანძრის თავიდან აცილება უფრო ადვილია ვიდრე მისი ჩაქრობა.               გახსოვდეთ - ცეცხლი ვერაგია              მოქალაქენო! იყავით ფრთხილად ცეცხლთან

» » ვინ უნდა გაიაროს სახანძრო უსაფრთხოების სწავლება?

ვინ უნდა გაიაროს სახანძრო უსაფრთხოების სწავლება?

სახანძრო უსაფრთხეობის სწავლება გათვალისწინებულია ორგანიზაციის ყველა რგოლის თანამშრომლებისათვის. ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟი უტარდება ყველა მუშაკს. კვალიფიკაციის, სტაჟის და შესასრულებელი სამუაშოების ხასიათის მიუხედავად. dle
670
    

კომენტარები -
0