ნახშირორჟანგოვანი ცეცხლსაქრობი 1 კგ. » ფოთის სახანძრო საზოგადოება
                                რეკლამა

ხანძრის თავიდან აცილება უფრო ადვილია ვიდრე მისი ჩაქრობა.               გახსოვდეთ - ცეცხლი ვერაგია              მოქალაქენო! იყავით ფრთხილად ცეცხლთან

» » ნახშირორჟანგოვანი ცეცხლსაქრობი 1 კგ.

ნახშირორჟანგოვანი ცეცხლსაქრობი 1 კგ.

განკუთვნილია - ნივთიერებების, მასალებისა და ელექტროდანადგარების წვის მცირე კერების საქრობად, იმ ნივთიერებათა გარდა, რომელთა წვა ხდება ჟანგბადის მოხვედრის გარეშე.


ნახშირორჟანგოვანი ცეცხლსაქრობი  1 კგ.

აღწერილობა
(ტექნიკური მახასიათებლები)

ტიპი - MT–3
შიგთავსის წონა კგ - 2,1კგ.
სატესტო წნევა(bar) - 250
სამუშაო ტემპერატურა –30+60
ხანძარქრობის ტიპი - 34B/C
დაცლის დრო - 6 წმ
ჭავლის გატყორცნის სიგრძე
არა ნაკლები – 2 მ.ნახშირორჟანგოვან ცეცხლსაქრობებს იყენებენ ხანძრის ქრობისას მუზეუმებში, სურა-თების გალერეებში, საგამოფენო დარბაზებში, საწარმოებში და ა. შ. სადაც წყლისა ან სხვა ცეცხლმქრობი საშუალებების გამოყენება არასასურველია.

ცეცხლსაქრობი (ნახშირორჟანგოვანი) – განკუთვნილია ნივთიერებების, მასალებისა და ელექტროდანა-დგარების წვის მცირე კერების საქრობად, იმ ნივთიერებათა გარდა, რომელთა წვა ხდება ჟანგბადის მოხვედრის გარეშე.
ნახშირორჟანგის ცეცხლსაქრობის მოქმედებაში მოყვანის წინ გამოაძვრეთ დამცავი ჭილიბი, მილძაბრა მი-მართეთ აალების კერიისკენ, მოუჭირეთ ხელი ზემოთა და ქვემოთა სახელურებს.

А - კლასი – ძირითადი ორგანული წარმოშობის მყარ ნივთიერებათა ხანძრები, რომელთა წვას თან ახლავს ბჟუტვა ( მერქანი ქსოვილი, ქაღალდი ) ;
В - კლასი – წვადი სითხეების ან დნობად მყარ ნივთიერებათა ხანძრები;
С – კლასი – აირების ხანძრები; dle
1864
    

კომენტარები -
0